Zakopane noclegi
Willa Wisienka 

ul. Broniewskiego 4 B

34-500 ZAKOPANE

tel. 18 20 11 555

lub 509 205 265

e-mail: taternik@poczta.fmKrótki góralski wierszowany poradnik dla gości

Nasa goralsko willa sercym do syćkik łotwarto.

Przyjyzdzoj tutok co roku uwidziyć kielo jest worto.

Mome goralskie dania i rajskiy pysności

Syćko to na śniodaniy dajyme dlo gości.

Towor tu na plecak przynosime sami

Dyć siy nie zrozojciy nasymi cenami

W gorak ceny som wysokiy a nad morzem słone

Kozdy to musi wiedziyć fto ino mo żone

Nawet wode ze źródła musime se nosić

Temu nos ło byle co nie kazujcie prosić

Skarbowym łoddajyme to co nom płaciciy

Nie wiedzieliściy ło tym to teroz juz wiyciy

Trzymojcie w porzondku nase mebly, stoły

Boście som mondrzy ludziy nie jakiy matoły

Z uśmiychym na gymbiy cekojcie na swoje

bo trza nom dokładniy ryktowac pokoje

Miyskojcie s kulturom i nie róbciy skody

Bo Wisienka to nie jest rezerwat przyrody

Dbojciy tu o cystość i nie zyjciy w brudziy

bościy nie zwiyrzynta ino cyste ludziy

W nocy bydźciy cicho bo drugik budziciy

Przecieście nie cymboły i sami to wiyciy

Kieby w wasyk kiesonkak nie bylo urazu

Telo syćke rachunki płaciciy łod razu

Casym to i gaździy dajy siy zmynceniy

Niykze jego błyndy idom w zapomniyniy

Łobsługa Wisienki to som miyli ludziy

A fto kce marudzić niyk lepiyj stond pudziy

Jak juz tu przyśliściy kochojciy kozdego

A na tela zycyme Syćkiygo Dobrego

Hay!!! Gazda + Gaździno


Ten sam tekst w wersji nizinnej:

Nasza góralska willa sercem do wszystkich otwarta

Przyjeżdżaj tutaj co roku zobaczyć ile jest warta

Mamy góralskie dania i rajskie pyszności

Wszystko to na śniadanie dajemy dla gości

Zakupy tu na plecach przynosimy sami

Więc się nie zrażajcie naszymi cenami

W górach ceny są wysokie a nad morzem słone

Każdy to musi wiedzieć kto tylko ma żonę

Nawet wodę ze źródła musimy sobie nosić

Więc nas tylko o ważne sprawy starajcie się prosić

Skarbowym oddajemy to co nam płacicie

Nie wiedzieliście o tym to teraz już wiecie

Trzymajcie w porządku nasze meble stoły

Boście są mądrzy ludzie nie jakieś matoły

Z uśmiechem na twarzy czekajcie na swoje

Bo trzeba nam dokładnie wysprzątać pokoje

Mieszkajcie kulturalnie i nie róbcie szkody

Bo Wisienka to nie jest rezerwat przyrody

Dbajcie tu o czystość i nie żyjcie w brudzie

Boście nie zwierzęta tylko czyści ludzie

W nocy bądźcie cicho bo innych budzicie

Nie wiedzieliście o tym to teraz już wiecie

Aby w waszych kieszonkach nie było urazu

Zatem wszystkie rachunki płacimy od razu

Czasem też gospodarz poczuje zmęczenie

Niech więc jego błędy pójdą w zapomnienie

Obsługa Wisienki to są mili ludzie

Kto tego nie widzi niech lepiej stąd pójdzie

Jeśli już przyszliście kochajcie każdego

A na tę chwilę życzymy - Wszystkiego Dobrego


W góry! w góry, miły bracie!

Tam swoboda czeka na cię.

Na szałasy do pasterzy,

Gdzie ze źródła woda bieży,

Gdzie się serce z sercem mierzy,

I w swobodę człowiek wierzy!

Tutaj silniej świat oddycha,

autor Wincenty Pol - Pieśń o Ziemi Naszej